Disponibilitat léxica del valencià: classificació dels fenòmens de contacte lingüístic. Discurso y sociedad II: Nuevas contribuciones al estudio de la lengua en contexto social

Llopis Rodrigo, Francesc
Año: 
2008
En: 
, 571-582. (Castellón de la Plana) Universitat Jaume I.