El lèxic del valencià central: un estudi de disponibilitat léxica

Llopis Rodrigo, Francesc
Año: 
2006
En: 
. (Universitat de València) Tesis doctoral inédita.