La disponibilitat lèxica a Valencia: criteris d´edició

Gómez Devís, M.ª Begoña y Francesc Llopis Rodrigo
Año: 
2006
En: 
, 779-791. (Castellón de la Plana) Publicaciones de la Universidad Jaume I.